Kommenteeri

Patendivoliniku ametist Patendiameti ajaveebis

Patendiamet avaldas oma ajaveebis artikli "Kes on patendivolinik ja miks tema abi kasutada?", mis annab lühikese ülevaate patendivoliniku kutsest ning pakutavatest teenustest. Artikli Patendiameti ajaveebi kirjutas AAA patendibüroo patendivolinik ja partner Ingrid Matsina.

Patendivolinik on õigusnõustaja tööstusomandi alal ning kliendi esindaja Patendiametis, tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ja kohtus. Patendivolinikult saab nõu ja abi kõikides küsimustes, mis on seotud tööstusomandi ehk kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste, geograafiliste tähiste ja leiutiste kaitsmisega.

Tihti arvatakse, et patendivoliniku poole on aeg pöörduda siis, kui tekib mõni tööstusomandi alane probleem.

Kuigi patendivoliniku kogemus võib välja aidata ka esmapilgul väljapääsmatust olukorrast, on tegelikult nutikas kaasata patendivolinik märksa varem, sest see aitab paljusid probleeme ära hoida. Registreerimisvormi täitmine Patendiameti veebilehel pole eriti keerukas, kuid selleks, et saada ka tegelikult kaitse, on vaja teha korralik eeltöö – selles peitubki patendivoliniku kaasamise suurim lisaväärtus.

Näiteks kaubamärgi valiku protsessis annab patendivolinik nõu, milliseid kaubamärke üldse on võimalik kaitsta ja saab kontrollida, kas varem on registreeritud sarnaseid kaubamärke (kaubamärgiotsing). Kaubamärgiotsinguga saadud teadmine on oluline nii kaubamärgi registreerimise vaidlustamise kui ka teiste õiguste rikkumise vältimiseks. Patendivolinik aitab valida registreerimiseks kõige sobivama(d) kaubamärgiversiooni(d) ja vajalikud kaubad ja teenused, esitab registreerimistaotluse ja esindab klienti Patendiameti menetluses, vajadusel ka vaidlustes tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ning kohtus.

Kui tööstusomand on registreeritud, aitab patendivolinik kõigis õigus- ja vaidlusküsimustes ning õiguste rikkumise lõpetamisel. Patendivolinik aitab koostada kaubamärkidega seotud võõrandamis-, litsentsi-, kooseksisteerimis- ja pandilepinguid ja neid vajadusel registreerida, annab nõu kaubamärgiõiguse rikkumise korral, saadab rikkujatele hoiatuskirju, esindab kliente kohtueelsetes läbirääkimistes, kohtus, domeenivaidlusi lahendavates instantsides ja tollis.

Enamik patendiameteid, sh meie patendiamet, ei kontrolli enam kaubamärke registreerides varasemate sarnaste kaubamärkide olemasolu. Seetõttu muutub üha populaarsemaks jälgimisteenus, mille raames patendivolinik kontrollib sarnaste kaubamärgitaotluste esitamist konkurentide poolt, et need siis kliendi soovi korral vaidlustada.

Lõpuks jälgib patendivolinik kaubamärgi kehtivusaega ja annab teada, millal on õige aeg selle kehtivust pikendada. Patendivolinikult saab ka teada, mis saab kaubamärgist Brexiti käigus.

Tõin näiteks kaubamärkidega seotud teenused, kuid analoogilisi teenuseid pakuvad patendivolinikud ka leiutiste, mida kaitstakse patendiga või kasuliku mudelina, ning tööstusdisainilahenduste alal. Nende puhul on varakult patendivoliniku poole pöördumine veel eriti oluline, sest valesti tehtud esimesed sammud võivad kaitse saamise võimaluse hävitada.

Lisaks Eesti ja EL õigusaktide ja kohtupraktika tundmisele on patendivolinikul kogemused tegutsemiseks rahvusvahelisel tasandil. Reeglina vajab kliendi tööstusomand kaitset ka välisriikides, enamik meie kliente vaatab Eesti turust kaugemale. Võimalusi on selleks erinevaid, patendivolinik aitab leida kliendile kõige sobivama strateegia. Paljudel Eesti patendivolinikel on õigus esindada kliente Euroopa Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO) ja rahvusvahelise registreerimisega tegelevates organisatsioonides (WIPO, EPO), samuti mõnedes Euroopa riikide patendiametites. Kõigil patendibüroodel on üle maailma lai koostööparteritevõrgustik, mis võimaldab korralda klientide tööstusomandi kaitset eri riikides.

Patendivolinike tegevust reguleerib patendivoliniku seadus. Patendivoliniku kutse saamise lävend on kõrge. Selleks on vaja omandada magistrikraad ning neli aastat erialaseid töökogemusi ning alles seejärel saab teha kutseeksami.

Ingrid Matsina

AAA Patendibüroo partner


Lisa kommentaar

Email again: