Oleme abiks algusest peale!

Innovatsioon on iga eduka ettevõtte põhitala. Uuest ideest kuni uue toote või teenuse turule jõudmiseni on pikk tee paljude õiguslike küsimustega, millele aitame leida vastuseid. Arendustegevuse tulemusena sünnib erinevaid lahendusi, mida võib kaitsta kui intellektuaalomandit. See on oluline vahend investeeringute kindlustamisel ning ettevõtte konkurentsivõime ja pikaajalise kasvu tagamisel. Intellektuaalomandi küsimused võivad olla küllaltki keerulised ja selle potentsiaali efektiivne kasutamine sõltub oskustest ja kogemustest. AAA Patendibüroo on abiks algusest peale.Nõustame kliente kõigis intellektuaalomandiga seotud küsimustes, aitame luua strateegiaid, neid ellu viia ja vajadusel kaitsta. Esindame kliente Eesti Patendiametis, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO), Rahvusvahelises Intellektuaalomandi organisatsioonis (WIPO), Euroopa Patendiametis (EPO) ja kohtutes.

Koostööpartnerite kaudu abistame intellektuaalomandi õiguskaitse alastes küsimustes ülemaailmselt, Leedus tegutseb meiega seotud ettevõte AAA Law ja Lätis Petersona Patents.


Oleme alljärgnevate organisatsioonide liikmed:

Meie tegevusi on positiivselt hinnanud: