Kaubamärk

Kaubamärk loob seose kliendi ja ettevõtte vahel, võimaldab konkurentidest eristuda ja ehitada üles ettevõtte mainet. Aitame kliente kaubamärkide väljatöötamisel ning valikuprotsessis, et ennetada konflikte ning tagada parem kaubamärgikaitse. Kaubamärgi registreerimine määrab õiguskaitse ulatuse, seetõttu on oluline pöörata tähelepanu mil viisil, millises geograafilises ulatuses ning milliste kaupade ja teenuste osas kaubamärke registreerida. 

Nõustame, kuidas efektiivselt kaubamärki kaitsta, arvestades ettevõtte hetketegevust ning tulevikuplaane. Meil on pikaajaline kogemus kaubamärkide registreerimisel Eestis ning rahvusvaheliselt. Oleme tugevad kaubamärgivaidluste alal ning aitame ka juhul, kui kaubamärgiõigusi on rikutud.  

Patent

Leiutisi kui tehnikavaldkonna lahendusi on võimalik kaitsta patendi või kasuliku mudeliga. Leiutiseks võib olla seade, meetod, aine või nende kombinatsioonid. Tegemist on tähtajalise ainuõigusega, mis tagab kaitse arendustegevuse investeeringule. Juba tootearenduse käigus tasub teha esimesi uuringuid tehnikavaldkonnas varem kaitstud ja kasutatavate lahenduste kohta, et suunata arendust uute ja kaitstavate lahenduste suunas. 

Tugeva patendi üheks nurgakiviks on asjatundlikult ning põhjalikult koostatud patenditaotlus, mis annaks leiutisele ammendava ning äriliselt mõistliku kaitse. Omame pikaajalist kogemust leiutiste kaitsmisel Eestis ning rahvusvaheliselt.  Lisaks patenditaotluste koostamisele nõustame ka kõigis leituste õiguskaitset ning rakendamist puudutavates aspektides ning aitame edukate strateegiate loomisel. 

Leiutisuuringuid ja registreerimist on võimalik finantseerida EAS Innovatsiooniosaku kaudu. 

Disain

Disaini tähtsus tänapäeva maailmas mängib aina suuremat rolli. Ettevõtted tajuvad, et funktsionaalsed ja ilusad tooted on tarbijatele ihaldatumad ja neid saadab edu. Teeme koostööd nii disainerite kui ka tootjatega ja nõustame neid toodete ja pakendite välimuse kaitsmise ning lepingulise korralduse küsimustes. Loome strateegiaid ning nõustame, kuidas saavutada optimaalset ja tõhusat  kaitset. 

Täna on peaaegu kõik kujunduslik kaitstav disainina, sõltumata sellest, kas tegemist on disaini tippteosega või mitte. Tulenevalt Euroopa Liidu ja rahvusvahelise disainiregistreeringu võimalusest on avardunud ka võimalused disaini mõistlikuks rahvusvaheliseks kaitseks. Oleme tugevad disainivaidluste alal ning aitame ka juhul, kui  disainiõigusi on rikutud.

Disainiuuringuid ja registreerimist on võimalik finantseerida EAS Innovatsiooniosaku kaudu.   

 

Vaidlused

Intellektuaalomandi registreerimine annab ainuõigused. Aga kui õigusi rikutakse, tuleb neid kaitsta. Kuigi teatavatel juhtudel võivad riigiorganid olla abiks ainuõiguste kaitsel, sõltub  kaitse siiski peamiselt omaniku enda initsiatiivist. Vaidlused on üks meie tugevamaid külgi. Pikaajaline töö intellektuaalomandi kaitsel on andnud meile ulatusliku kogemuse. Esindame kliente kohtuvälistel läbirääkimistel, vaidlustes patendiametites, apellatsioonikomisjonides ja kohtutes. 

Nõustame kliente nende ainuõiguste rikkumise küsimustes ning aitame turult eemaldada ainuõigust rikkuva kauba või lõpetada sellise teenuse pakkumise. Kuna meil on ulatuslik kogemus intellektuaalomandi vaidlustes Eesti kohtutes, sealhulgas Riigikohtus, saame hästi hinnata vaidlustega seotud kulusid, riske ja perspektiive. See võimaldab meil nõustada kliente efektiivselt ja vältida asjatuid vaidlusi.

Muud teenused


- Autoriõigus
- Nõustamine
- Due diligence
- Domeeni registreerimine
- Domeenivaidlused
- Õiguste kehtivuste pikendamine